เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

ต.ม. ไต้หวัน กรอกง่ายนิดเดียว ;)

July 12, 2018 | by All Smile Service l ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป

ARRIVAL CARD หรือที่เราจะติดปากเรียกกันว่า “ใบ ต.ม. + ชื่่อประเทศที่เราเดินทางไป” นั่นเองคะ

ในส่วนของประเทศไต้หวันจะมีแต่ “ใบ ต.ม. ไต้หวันขาเข้า” เท่านั้นนะคะ .. ขาออกไม่ได้มีเอกสารกรอกใดๆ ค่ะ โดยรายละเอียดดังรูปด้านล่างเลยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นามสกุลผู้เดินทาง

2.  หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport)

3.  ชื่อผู้เดินทาง

4.  ปีเกิด/เดือนเกิด/วันเกิด

5.  สัญชาติ

6.  เพศ

7.  หมายเลขเที่ยวบิน

8.  อาชีพ

9.  ประเภทของวีซ่าที่ใช้เดินทางเข้าประเทศไต้หวัน

10. หมายเลขวีซ่า

11. ที่อยู่ในประเทศไทย

12. ที่อยู่ในไต้หวัน (แนะนำใส่ชื่อโรงแรม และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมได้เลยค่ะ)

13. วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้

14. ลายเซ็นต์ตามหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)

 

**โดยใบ ต.ม. ขาเข้านี้สามารถรับได้กับแอร์โฮสเตสของสารการบินที่เดินทางได้เลยนะคะ**