เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

พบทัวร์ ทัวร์จีน 2 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด 2014220344

Taiwan No ช้อปปิ้ง 4D3N DEC

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – วัดปี้ซานเหยียน - ตึก 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
  • อาหารจานเด่น เมนูเสี่ยวหลงเปา - เมนูพระกระโดดกำแพง
  • ซีเหมินติง -มิตซุย เอาท์เลท - เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 EVA Air
เริ่มต้น
25,990
ทัวร์โค๊ด 2014220352

#Taiwan อาลีซาน 5D4N By CI

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,เจ้าพ่อกวนอู,อาลีซาน,สวนสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,ปล่อยโคมลอย,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,เจียงไคเชค,แช่น้ำแร่
  • อาหารจานเด่น ข้าวมันไก่เจียอี้,สุกี้ชาบู,พระกระโดดกำแพง
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ไทเป101,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
 China Airlines
เริ่มต้น
25,990