เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

พบทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 29 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด 2014230658

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
15 มี.ค. - 1 ก.ค. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
5 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
7 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด 2014230659

ZGSIN-2402SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ พัก 4 ดาว

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
22 มี.ค. - 24 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
15,990