เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

พบทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 18 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด 2014230658

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
12,990
ทัวร์โค๊ด 2014240179

ZGSIN-2403SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ เที่ยวเกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 30 ธ.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด 2014240180

ZGSIN-2404SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 (7 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
20,990