เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

พบทัวร์ ภาคกลาง 3 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด 2014220167

ไหว้พระ - กรุงเทพ วันเดย์ทริป

  • ไฮไลท์ (thumbtack)วัดมังกร เยาวราช (thumbtack)ศาลเจ้าพ่อเสือ (thumbtack)ศาลพญาครุฑ (thumbtack)ศาลหลักเมือง (thumbtack)วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (thumbtack)วัดขุนจันทร์ ไหว้ พระราหู (value meal)อิสระทานอาหารวังหลัง
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
25 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
เริ่มต้น
999