เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

One Day Trip หาดใหญ่ – สงขลา ลิวงค์ สวิสเมืองไทย จุดชมวิวเขาคอหงษ์

April 8, 2021 | by All Smile Service l ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป

ลิวงศ์(สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) l เกาะยอ l หาดสมิหลา l ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) l ถนนนามงาม l บ้านนครใน l จุดชมวิวเขาคอหงส์

ราคาเริ่มต้น: 1,090.-
One Day Trip หาดใหญ่ – สงขลา ลิวงค์ สวิสเมืองไทย จุดชมวิวเขาคอหงษ์
One Day Trip หาดใหญ่ – สงขลา ลิวงค์ สวิสเมืองไทย จุดชมวิวเขาคอหงษ์

 

Day 1เหมืองลิวงศ์(สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) – เกาะยอ – หาดสมิหลา – ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) ถนนนามงาม  – บ้านนครใน – จุดชมวิวเขาคอหงส์
08.00จุดรับลูกค้า (อ.หาดใหญ่)  สนามบินหาดใหญ่  หรือ สถานีขนส่งหาดใหญ่ หรือ โรงแรมในหาดใหญ่
เช้าอิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.30นำท่านเดินทางไปยัง เหมืองลิวงศ์(สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) จุดเช็คอินแห่งใหม่ จุดเด่นของเหมืองลิวงศ์แห่งนี้ คือ บึงน้ำขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยทิวสน และภูเขา บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาตามร่องเขาเป็นสีสันที่สวยงามและเป็นเงาสะท้อนกับผิวน้ำ ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาขายของกินพื้นบ้านที่ด้านหน้าบริการนักท่องเที่ยว
10.30จากนั้นนำท่านผ่านชม เกาะยอ อ.เมืองสงขลา เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาโดยมีสะพานติณสูลานนท์เชื่อมระหว่างถนนบนฝั่ง   เกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นกว่าตำบลอื่นๆ และมีสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียงทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม จึงมีการทำสวนผลไม้ แบบ สุมรุม หมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน ผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ จำปาดะ นอกจากนั้น เกาะยอมี “ผ้าทอเกาะยอ”
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่ายจากนั้นนำท่านไปยัง หาดสมิหลา ถ่ายรูปกับ นางเงือก สัญลักษณ์โดดเดนของจังหวัดสงขลา
จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนามงาม ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองสงขลา เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ ตั้งเรียงรายต่อเนื่องกันไปตามถนน แทรกตัวไปพร้อมกับธุรกิจสมัยใหม่ ทั้งร้านอาหารดั้งเดิม แถมมีการเพิ่มสีสันด้วยภาพวาดสตรีทอาร์ท สุดน่ารักตามผนังอาคารบ้านเรือนต่าๆ ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ทำให้การเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลาไม่ได้เพียงแต่จะได้ชมความงามของตึกโบราณเหล่านี้ แต่ยังได้สนุกสนานไปกับการถ่ายภาพโพสต์ท่ากับภาพวาดต่างด้วย
จากนั้นนำท่านชม บ้านนครใน เป็นบ้านเก่าที่ถูกสร้างสรรค์ใหม่ด้วยฝีมือของคุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ ด้วยความรักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมเก่าสงขลา จึงได้ซื้อบ้านเก่าหลังนี้และพัฒนาเป็น “พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา” แหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสงขลา ไว้ให้ลูกหลานชาวสงขลาและชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้ ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรมสำหรับผู้สนใจจากทั่วโลก ที่นี่มีการตกแต่งแบบชิโนยูโรเปี้ยนสวยงามสะดุดตาและยังกลมกลืนกับวัฒนธรรมจีนที่เคล้ารวมกันอย่างลงตัว ตั้งแต่ทางเข้าประตูทั้งสองด้านของถนน จะพบจานโบราณ แจกันโบราณ ถูกนำมาประดับตกแต่งอย่างพิถีพิถัน
16.30จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ไปยัง จุดชมวิว เขาคอหงส์ จุดชมวิวแห่งนี้เราสามารถยืนชมทิวทัศน์ของหาดใหญ่ได้รอบเลย

( สามารถขึ้นกระเช้าไปจุดชมวิวได้ ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 100 บาท )

เย็นอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.30สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ณ สนามบินหาดใหญ่  หรือ สถานีขนส่งหาดใหญ่ หรือ โรงแรมในหาดใหญ่

**หากท่านเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถบัส แนะนำให้เลือกเที่ยวบิน เที่ยวรถ ช่วงเวลาประมาณ 22.00น.*

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง
ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน2,690 บาท
4-5 ท่าน1,790 บาท
6-7 ท่าน1,290 บาท
8 ท่าน1,090 บาท

 

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

Thank you for your Information. The officer will contact you back.

ติดต่อทาง Line

  • AllSmileService
    @allsmile

ให้เราช่วยเหลือคุณ
08-1414-9944
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.