เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

บัตรล่องเรือ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล รอบ Dinner (Wonderful Pearl)

April 5, 2021 | by All Smile Service l ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป

ราคาเริ่มต้น: 890.-

กำหนดการล่องเรือ Wonderful Pearl รอบ Dinner

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.
ลงทะเบียน : 18.00 – 19.00 น.  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้

18.00เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 2
(กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)
19.20ต้อนรับทุกท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
19.30ออกจากท่าเรือริเวอร์ชิตี เชิญทุกท่านรับประทาน อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมกับ
ชื่นชมความงดงามของสถานที่ สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ, วัดอรุณฯ ป้อม
พระสุเมรุ, พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้ว, สะพานพระราม8 และ ขบวนเรือประดับ
ไฟฟ้าที่สวยงามบนสายน้ำเจ้าพระยา
21.30เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

การเดินทาง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2564
จอง วันนี้ – 30 เมษายน 2564
เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.

ราคาปกติราคาพิเศษ
ผู้ใหญ่2,500 บาท/ท่าน890 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)2,000 บาท/ท่าน690 บาท/ท่าน

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง
*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล
2. เครื่องดื่มต้อนรับ
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

Thank you for your Information. The officer will contact you back.

ติดต่อทาง Line

  • AllSmileService
    @allsmile

ให้เราช่วยเหลือคุณ
08-1414-9944
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.