เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

พบทัวร์ ภาคกลาง 12 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด 2014220167

ไหว้พระ - กรุงเทพ วันเดย์ทริป

  • ไฮไลท์ (thumbtack)วัดมังกร เยาวราช (thumbtack)ศาลเจ้าพ่อเสือ (thumbtack)ศาลพญาครุฑ (thumbtack)ศาลหลักเมือง (thumbtack)วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (thumbtack)วัดขุนจันทร์ ไหว้ พระราหู (value meal)อิสระทานอาหารวังหลัง
เดินทางช่วง
9 ต.ค. - 25 ธ.ค. 65 (12 ช่วงวันเดินทาง)
9 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
30 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
6 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
เริ่มต้น
999