เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

พบทัวร์ ทัวร์เนปาล 8 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด 2014220300

ZGKTM-2202WE เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.2

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย" ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 28 มี.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
24,990
ทัวร์โค๊ด 2014230056

ZGKTM-2303WE เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ ปาทัน นากาก็อต EP.3

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย" ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 5 มิ.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
25,990