เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

พบทัวร์ ทัวร์เนปาล 11 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด 2014230570

ZGKTM-2301SL เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปะฏัน

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
21,990