เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

พบทัวร์ ทัวร์ภูฏาน 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด 2014220378

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (B3)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ สัมผัสดินแดนมังกรสายฟ้า.และศรัทธา ของชาวภูฎาน
  • พาโรซอง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, วัดคิชู ลาคัง, ที่ทำการไปรษณีย์, สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม, จุดชมวิวชังเกกัง, ป้อมซิมโตคาซอง, วัดชิมิลาคัง, พูนาคาซอง, วัดดรุ๊กวังเกล – โดชูลาพาส,อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน, ตาชิโชซอง, วัดทักซัง, ช้อปปิ้ง -- พาโรสตรีท
เดินทางช่วง
10 ส.ค. - 14 ส.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
99,900