เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 6.00 pm / Sat 9.00 am - 3.00 pm

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุอินทร์แขวน

shutterstock_568079260 RS
shutterstock_551139775 RS
shutterstock_608538620 RS
shutterstock_95233981 rs
shutterstock_215557939 RS
shutterstock_225463345 RS