เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 6.00 pm / Sat 9.00 am - 3.00 pm

ทัวร์เกาหลี

Cooking like a 'K-food' chef

2014210001 Cooking like a 'K-food' chef
Cooking like a 'K-food' chef
  • ทำอาหารเกาหลี, ถักตัวอักษรเกาหลี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป
1 วัน / เริ่ม 969 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: 2014210001
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15
25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15
26 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15
28 ก.ย. 64 - 28 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15
30 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 969 969 แสดง - 15
2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
3 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
5 ต.ค. 64 - 5 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
7 ต.ค. 64 - 7 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
12 ต.ค. 64 - 12 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
19 ต.ค. 64 - 19 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
21 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
24 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
26 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
28 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 969 969 แสดง - 15
2 พ.ย. 64 - 2 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
2 พ.ย. 64 - 2 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
4 พ.ย. 64 - 4 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
6 พ.ย. 64 - 6 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
7 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
9 พ.ย. 64 - 9 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
11 พ.ย. 64 - 11 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
14 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
16 พ.ย. 64 - 16 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
18 พ.ย. 64 - 18 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
20 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
21 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
23 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
25 พ.ย. 64 - 25 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
28 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15
30 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64 969 969 แสดง - 15

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

Cooking like a 'K-food' chef
Cooking like a 'K-food' chef
ราคาเริ่มต้น 969
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน