ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่น่าสนใจในหลายๆ ทาง โดยเฉพาะความเป็นระเบียบและเทคโนโลยีที่แสนจะล้ำสมัย

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ JAPAN TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน

แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

วันเดินทาง: 6-10 มิถุนายน , 8-12 มิถุนายน , 15-19 มิถุนายน , 20-24 มิถุนายน , 22-26 มิถุุนายน , 27 มิ.ย.-1 ก.ค. , 29 มิ.ย.-3 ก.ค. , 4-8 กรกฎาคม , 6-10 กรกฎาคม , 11-15 กรกฎาคม , 13-17 กรกฎาคม , 18-22 กรกฎาคม , 20-24 กรกฎาคม , 25-29 กรกฎาคม , 27-31 กรกฎาคม , 1-5 สิงหาคม , 3-7 สิงหาคม , 22-26 สิงหาคม , 29 ส.ค.-2 ก.ย. , 31 ส.ค.-4 ก.ย. , 5-9 กันยายน , 7-11 กันยายน , 12-16 กันยายน , 14-18 กันยายน , 19-23 กันยายน , 21-25 กันยายน , 26-30 กันยายน ,

เริ่มเพียง 25,991.- บาท

รายละเอียด
Page 1 of 11